ผู้บริหาร

นายปิติพัฒน์ ยิ่งภัสสรานันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/04/2012
ปรับปรุง 26/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 142581
Page Views 159936
ครูระดับประถมศึกษา

นายสรวิศ ขุมทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล)

ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

 • เหรียญทองนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ระดับประถมศึกษา (2549)
 • เกียรติบัตร การคิดเลขเร็ว ระดับป.4-6 (2554)

นางโฉมมะกนิษฐ์ ขุมทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล)

ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

 • เหรียญทองนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ระดับประถมศึกษา (2549)
 • เหรียญทองประติมากรรมลอยตัว ระดับป.4-6 (2554)
 • เหรียญทองศิลป์สร้างสรรค์ ระดับป.4-6 (2554)
 • เหรียญเงินภาพปะติด ระดับป.4-6 (2554)
 • เหรียญทองแดงวาดภาพระบายสี ระดับป.4-6 (2554)

นางเลิศฤทธิ์ มัดธนู
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ (ผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล)

ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

 • เหรียญทองร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษา (2549)
 • เหรียญทองประติมากรรมลอยตัว ระดับป.1-3 (2554)
 • เหรียญเงินการพูดภาษาอังกฤษ ระดับป.1-3 (2554)


นางสักขณา ภัควันต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล)

ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

 • เหรียญเงิน การจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 3 (2552)
 • เหรียญเงิน การแกะสลักผักผลไม้ ช่วงชั้นที่ 3 (2552)
 • เหรียญเงินการจักสานไม้ไผ่ ช่วงชั้นที่ 3 (2553)
 • เหรียญเงินเรียงความและคัดลายมือ ระดับป.1-3 (2554)

นางดารารัตน์ พั่วพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล)

ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

 • เหรียญทอง การอ่านร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ 3 (2553)
 • เหรียญทองร้องเพลงกล่อมเด็ก ช่วงชั้นที่3 (2553)
 • เหรียญเงิน การเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่3 (2553)
 • เหรียญเงินการแต่งกลอนสุภาพ ช่วงชั้นที่ 3 (2553)
 • เหรียญทองแดงเรียงความและคัดลายมือ ระดับป.4-6 (2554)
 • เหรียญทองแดงหนังสือเล่มเล็ก ระดับป.4-6 (2554)
 • เหรียญทองแดง การแต่งบทร้อยกรอง ระดับป.4-6 (2554)

ระดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

นางฉวีวรรณ เถาว์หมอ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล)

* เหรียญทองวาดภาพระบายสี ระดับป.1-3 (2554)

โรงเรียนบ้านดงยาง
หมู่ที่ 8 บ้านดงยาง   ตำบลก่อเอ้  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ 045-370506
Email : pitiphat.ying@hotmail.com